Objavte Edenred
Poskytujeme dodatočnú kúpnu silu zamestnancom, optimalizáciu obchodných nákladov a zvyšovanie objemu obchodu obchodným partnerom. Edenred je svetovým lídrom v oblasti platobných riešení vo svete práce. Naše riešenia predovšetkým prostredníctvom mobilných aplikácií, online platforiem a kariet optimalizujú životy zamestnancov, zvyšujú efektivitu podnikania a obrat obchodníkov.
Edenred riešenia
Vpred nás posúva
Vášeň pre zákazníka
Chceme, aby 100 % našich zákazníkov trvalo na tom, že s nami aj ich priatelia môžu robiť biznis. A nezastavíme sa, kým to nedosiahneme.
Rešpekt
Sme ohľaduplní voči našim zákazníkom i kolegom. Pre celú spoločnosť vytvárame hodnotné služby, z ktorých majú úžitok všetci zúčastnení.
Predstavivosť
Vkladáme vlastnú predstavivosť do každodennej práce, vytvárame inšpiratívne riešenia, ktoré vedú k pokroku a inováciám.
Jednoduchosť
Jednoduchosť je spoločným menovateľom všetkých našich benefitných riešení a motivačných programov.
Podnikateľský duch
Pre našich zákazníkov stále hľadáme nové riešenia benefitov a motivácie.
Edenred Slovakia v číslach

30 000

Spokojných klientov

400 000

Používateľov Edenred riešení

36 000

Akceptačných miest

Hovoria za nás činy

Vyvíjame zmysluplné riešenia, ktoré zodpovedajú potrebám našich používateľov. Rovnako sme odhodlaní mať pozitívny spoločenský vplyv, pričom nezabúdame na životné prostredie a pomoc tým, ktorí ju potrebujú najviac.

Naše záväzky zlepšovať kvalitu života

Podporujeme pracovné riešenie

Pomáhame spoločnostiam starať sa o zdravie ich zamestnancov podporovaním osvedčených postupov v oblasti zdravého stravovania, cvičenia a pohody.

Oceňujeme 
proaktivitu

Sme všímaví voči svojmu okoliu a kolegom. Program Recognition každé 3 mesiace oceňuje ľudí za ich proaktívny prístup k práci, kolegom a spoločnosti.

Prispievame na miestny rozvoj

Prevádzkujeme projekty solidarity, napríklad Ideal Day, náš medzinárodný deň pre miestne komunity.

Podporujeme solidaritu

Zapájame sa do projektov Červeného kríža. Počas celého roka sa naši zamestnanci stávajú dobrovoľnými darcami krvi.

Náš záväzok chrániť životné prostredie

Znižujeme ekologickú záťaž

K životnému prostrediu sa správame čo možno najohľaduplnejšie. Naše stravné lístky a karty sú z recyklovateľných materiálov.

Dodržujeme normy

Náš systém environmentálneho manažérstva je založený na normách ISO 14001.

Naše záväzky voči zodpovednosti a vytváraniu hodnoty

Rozvíjame naše činnosti a partnerstvá etickým spôsobom

Definovali sme etickú chartu, ktorá popisuje očakávané správanie v rámci celej spoločnosti. Platí pre všetkých zamestnancov aj dodávateľov. Týka sa 13 tém vrátane ochrany majetku spoločnosti, zabezpečenia IT, ochrany osobných údajov, rešpektovania hospodárskej súťaže a boja proti diskriminácii.

Chránime súkromie našich zamestnancov, klientov, partnerov a používateľov našich riešení

Z podstaty nášho podnikania sa na nás vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré chránia totožnosť, súkromie a slobodu jednotlivcov. Zaviedli sme preto nástroje a rad procesov na ochranu totožnosti našich zamestnancov, klientov, partnerov a používateľov našich riešení.

Zaisťujeme bezpečnosť informácií

Náš špecializovaný tím radí a pomáha pri definovaní bezpečnostnej politiky našich informačných systémov.

Všetky práva vyhradené © Edenred Slovensko
searchenvelope-ophone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram