FAQ - Som zamestnávateľ

Ticket Restaurant®
Edenred Dovolenka
Edenred Benefity Café

Zamestnávateľ

Ako sa účtuje provízia? Platí ju zamestnanec?

Provízia sa účtuje do nákladov na účet „ostatné služby“. Zamestnanec ju neplatí.

Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok?

Najvýhodnejšia nominálna hodnota je 5,10 €. Zamestnávateľ si z nej môže uplatniť zákonom uznanú maximálnu hodnotu 2,81 € do nákladov, čo predstavuje 55 % z hodnoty tejto poukážky.

Ako oznámiť zmenu údajov spoločnosti?

Zaslaním oznámenia o zmene údajov faxom, mailom alebo poštou na centrálu do Bratislavy.

Dajú sa poukážky vymeniť, ak prechádza zamestnávateľ na inú nominálnu hodnotu?

Výmena poukážok kus za kus nie je možná, pretože každá poukážka je viazaná na faktúru. Poukážky musí zamestnávateľ vrátiť ako nespotrebované.

Odkedy sú k dispozícii poukážky Ticket Restaurant® platné na ďalší rok?

Nové poukážky Ticket Restaurant® sú v predaji od 1. októbra.

Aký je ďalší postup po vrátení nespotrebovaných poukážok?

Po vrátení nespotrebovaných poukážok zo starého roka vystavíme zamestnávateľovi dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Je možné vrátiť nespotrebované poukážky?

Áno, na základe žiadosti o dobropis vyplnenej zamestnávateľom. Nespotrebované poukážky spolu so žiadosťou o dobropis treba odoslať priamo do bratislavskej centrály alebo ich zamestnávateľ (alebo splnomocnená osoba) odovzdá osobne na pobočke v Bratislave.

Aká je lehota vrátenia poukážok zo starého roka?

Nespotrebované poukážky môže zamestnávateľ vrátiť najneskôr do 20. januára nasledujúceho roku po skončení ich platnosti.

Živnostník

Čo keď spätne kúpi stravné lístky za uplynulé časové obdobie? Živnostník začne podnikať 15. júla. Ak by si kupoval lístky až 10. augusta, aký počet si môže dať do nákladov k 10. augustu? Je výhodné lístky kupovať na mesiac alebo na celé obdobie do konca roka?

Najčastejšou chybou je práve to, že podnikatelia si kupujú stravovacie poukážky za už uplynulé časové obdobie. V takomto prípade je však zrejmé, že stravné lístky nebolo možné použiť na stravovanie v predchádzajúcom období, keďže ich podnikateľ nemal k dispozícii. To znamená, že o spätne kúpené stravné lístky si už podnikatelia nemôžu znížiť základ dane.

Čo sa týka obdobia, na ktoré sa stravné lístky zakúpia, odporúčame zvážiť praktickú stránku veci a objednať si poukážky na niekoľko mesiacov dopredu. Dá sa tak vyhnúť tomu, že si podnikateľ spomenie neskoro a zakúpi si poukážky až po začiatku mesiaca a nebude tak mať možnosť uplatnenia výdavkov za dni, kedy poukážky k dispozícii nemal. Z toho vyplýva, že je vhodné zakúpiť si stravovacie poukážky na dlhšie obdobie, napr. na 4-6 mesiacov.

Je potrebné upozorniť na to, že v prípade, ak je podnikateľ – fyzická osoba zároveň zamestnancom a u zamestnávateľa mu vzniká nárok na stravné, nemôže si uplatňovať stravné ako podnikateľ.

Ďalej sa stáva, že podnikatelia – fyzické osoby nevedia preukázať počet odpracovaných dní, a tým ani sumu stravného, ktorú si chcú uplatniť vo svojich výdavkoch. Tu je dôležité zdôrazniť, že v čase svojej dovolenky alebo pracovného voľna si podnikatelia stravné do výdavkov zahrnúť nemôžu. To, že v daný deň vykonávali podnikateľskú činnosť, možno napríklad zdokladovať knihou jázd so služobnou cestou, dodacími listami potvrdenými odberateľmi, faktúrou vystavenou za svoju činnosť práve v deň uplatnenia stravného vo výdavkoch (napr. cez víkend) a pod.

Aké chyby pri uplatňovaní výdavkov na stravné robí najčastejšie podnikateľ?

Môže si dať do nákladov stravné aj za sobotu a nedeľu? Ako preukáže počet pracovných dní?

Živnostník/SZČO si môže dať do nákladov stravné aj za sobotu i nedeľu, avšak v takom prípade je povinný preukázať, že skutočne odpracoval ten deň, na ktorý si uplatňuje výdavok na stravovanie.

Ako musí živnostník preukázať výdavky na stravovanie?

V rámci zjednodušenia a podpory podnikania upravil v roku 2006 zákon o dani z príjmov stravné u daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Náklady na stravovanie môže živnostník/SZČO preukázať aj faktúrou za nákup stravovacích poukážok či stravovacích kariet, čo je administratívne najjednoduchší spôsob. Výhodou stravovacích poukážok/kariet je, že nie je potrebné osobitne dokladovať každý jeden pokladničný bloček z reštaurácie. Navyše, prostredníctvom stravovacích poukážok alebo karty si živnostníci/SZČO môžu znížiť základ dane za každý odpracovaný deň v zmysle platnej legislatívy. Zároveň však platí, že im súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti a že si nemôžu výdavky na stravovanie uplatňovať iným spôsobom.

Aký je ďalší postup po vrátení nespotrebovaných poukážok?

Po vrátení nespotrebovaných poukážok zo starého roka vystavíme živnostníkovi/SZČO dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Aká je lehota vrátenia poukážok zo starého roka?

Nespotrebované poukážky môže živnostník/SZČO vrátiť najneskôr do 20. januára nasledujúceho roku po skončení ich platnosti.

Je možné vrátiť nespotrebované poukážky?

Áno, na základe žiadosti o dobropis vyplnenej živnostníkom/SZČO. Nespotrebované poukážky spolu so žiadosťou o dobropis odošle živnostník/SZČO priamo do bratislavskej centrály alebo ich odovzdá osobne na pobočke v Bratislave.

Kde je možné platiť stravovacou kartou alebo poukážkami od Edenred?

Kartu, mobilné platby kartou, stravovacie poukážky aj darčekové poukážky môžete používať v našich partnerských zariadeniach, ktorých zoznam nájdete vo vyhľadávači prevádzok na tejto stránke.

Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok?

Najvýhodnejšia nominálna hodnota je 5,10 €, keďže živnostníci/SZČO si môžu znížiť základ dane o plnú výšku stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín za každý odpracovaný deň. Prostredníctvom stravovacích poukážok Ticket Restaurant® si tak živnostníci/SZČO môžu znížiť základ dane až o 5,10 €/odpracovaný deň! Podmienkou je, že im súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti a neuplatňujú si výdavky na stravovanie iným spôsobom.

Môže si stravné lístky alebo stravovaciu kartu kupovať aj živnostník?

Od apríla 2009 je účinná novela zákona o dani z príjmov, vďaka ktorej si môžu živnostníci znížiť základ dane o plnú výšku stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň. Najjednoduchším riešením využitia tejto zákonnej možnosti je zakúpenie stravovacích poukážok alebo stravovacej karty Ticket Restaurant®.

Poskytuje spoločnosť Edenred rekreačné poukazy?

Áno, poskytujeme rekreačné poukazy formou karty Edenred Dovolenka, ktorá slúži ako elektronický rekreačný poukaz na pobyt na Slovensku. Je to praktická elektronická forma príspevku na rekreáciu zamestnancov.

Ide o jedinú bezkontaktnú čipovú kartu, ktorá spĺňa tie najprísnejšie bezpečnostné štandardy vďaka garancii Mastercard.

Akou formou môže užívateľ platiť kartou Edenred Dovolenka?

Kartou Edenred Dovolenka je možné platiť u všetkých zmluvných partnerov spoločnosti Edenred na území Slovenskej republiky, a to niektorým z uvedených spôsobov:

  • prostredníctvom platobného terminálu priamo v hoteli,
  • cez platobnú bránu na stránke partnera,
  • SMS platbou.

Aké výhody prináša Edenred Dovolenka pre zamestnávateľa? Úspora času a nákladov

Minimalizujte čas a náklady spojené s evidenciou faktúr a dokladov od zamestnancov. S kartou sa vyhnete zvýšenej administratívnej záťaži.

Garancia účelového použitia

Karta zaručuje splnenie podmienky účelového použitia v zmysle platnej legislatívy. Nemusíte kontrolovať doklady, zamestnanec vyplní nami predpripravený online formulár Čestné prehlásenie o použití rekreačného poukazu.

Portál „Dovolenkár“

Prehľadný portál umožňuje jednoducho a rýchlo objednať príspevok na dovolenku a následne vytvoriť čestné prehlásenie o použití rekreačného poukazu.

Vďaka nemu máte vždy dokonalý prehľad o tom, ktorí zamestnanci majú záujem o rekreačný poukaz, v akej výške a v ktorom mesiaci, a následne v súlade so zákonom máte zdokladované aj použitie prostriedkov.

Portál „Dovolenkár“ nájdete na www.edenred.sk/dovolenkar.

Nový benefit pre zamestnancov

Ak si vyberiete spoločnosť Edenred, vyberiete si partnera a riešenie, ktoré bude pre zamestnancov pridanou hodnotou. Ukážte im, že prinášate to najlepšie.

Aké výhody prináša Edenred Dovolenka pre zamestnanca? Okamžitý benefit

Vďaka predplatenej karte zamestnanec pobyt zaplatí priamo príspevkom na rekreáciu, nemíňa vlastné financie a nemusí čakať na preplatenie nákladov od zamestnávateľa.

Vždy dokonalý prehľad

S kartou Edenred Dovolenka dostane každý zamestnanec aj prístup do online účtu www.mojedenred.sk, s ktorými získa kontrolu nad svojím účtom, možnosť sledovať zostatok na karte aj to, kde a dokedy je možné ho využiť. Zároveň získa prístup k exkluzívnym ponukám od partnerov. Používateľ môže po prihlásení vidieť zostatky, históriu transakcií a zoznam akceptačných miest.

Rešpekt pred súkromím zamestnancov

Každý zamestnanec ocení ochranu súkromia, ktorú karta poskytuje na rozdiel od faktúry z ubytovacieho zariadenia. Stačí, keď vám zamestnanec odovzdá len čestné prehlásenie o použití rekreačného poukazu. Zamestnanec má povinnosť doručiť vám toto prehlásenie hneď po absolvovaní pobytu. Prehlásenie môže urobiť vyplnením jednoduchého formulára prostredníctvom www.edenred.sk/dovolenkar, cez osobný online účet Môj Edenred alebo ho nájde na stránke www.edenred.sk/prispevok-na-dovolenku (formulár si vytlačí, vyplní a odovzdá u vás určenej osobe). Ak tak neurobí, je zamestnávateľ oprávnený hodnotu zálohy, ktorú zamestnancovi poskytol na kartu Edenred Dovolenka, stiahnuť zo mzdy.

Čo mám urobiť, ak chcem poskytnúť rekreačné poukazy svojim zamestnancom prostredníctvom spoločnosti Edenred?

  1. Podpísať zmluvu so spoločnosťou Edenred (kontaktujte nás na tel.: 02/5070 7223 alebo prostredníctvom e-mailu:

telesales-sk@edenred.com).

  1. Objednať karty Edenred Dovolenka.
  2. Rozposlať zamestnancom prístup do portálu Dovolenkár, prostredníctvom ktorého vás požiadajú o príspevok na kartu Edenred Dovolenka.
  3. Objednať dobitie kreditu na karty Edenred Dovolenka.

Kde nájdem formuláre na objednanie kariet Edenred Dovolenka?

Na webovej stránke www.edenred.sk/som-zamestnavatel v časti dokumenty na stiahnutie.

Aké údaje sú povinné na objednávku kariet?

Fakturačné a bankové informácie spoločnosti a zoznam zamestnancov s ich identifikačnými údajmi.

Kedy budú môcť moji zamestnanci karty používať?

Kartu môžu vaši zamestnanci použiť po pripísaní kreditu na kartu a po jej samotnej aktivácii. Kartu si zamestnanec môže aktivovať po vytvorení osobného účtu na www.mojedenred.sk. Na aktiváciu karty potrebuje osobné číslo zamestnanca, ktoré ste mu pridelili. Kartu si môže aktivovať aj telefonicky na telefónnom čísle 02/5262 7777 zvolením možnosti „AKTIVÁCIA KARTY“. Na to bude potrebovať číslo svojej karty (16-miestne číslo uvedené na prednej strane karty) a aktivačný 6-miestny kód, ktorý nájde v spodnej časti sprievodného listu, s ktorým mu bola karta doručená.

Budú vedieť moji zamestnanci správne používať kartu Edenred Dovolenka?

Spolu s kartou zasielame list zamestnancovi, kde nájde všetky potrebné informácie týkajúce sa správneho a korektného používania karty Edenred Dovolenka.

Koľkokrát ročne si môže môj zamestnanec dobiť kartu Edenred Dovolenka?

Hodnotu rekreačného poukazu do výšky 500 €/rok si môže používateľ rozložiť na viackrát podľa vlastného uváženia počas celého roka. Zamestnávateľovi, ktorý sa rozhodne pre kartu Edenred Dovolenka, poskytneme bezplatne nástroj na nahlasovanie záujmu zamestnancov o kredit, tzv. Dovolenkár.

Aké výhody získam s Edenred Benefity Café?

Vďaka Edenred Benefity Café získate kvalitné a atraktívne benefity pre každého zamestnanca v prehľadnom a intuitívnom užívateľskom prostredí a zbavíte sa zbytočnej administratívy a nákladov na správu.

Aké benefity sa nachádzajú v Edenred Benefity Café?

Poskytujeme užívateľom širokú sieť dodávateľov benefitov. Do partnerskej siete zaraďujeme len overených dodávateľov z oblasti cestovania, kultúry, športu, vzdelávania, zážitkov, darčekov, krásy, zdravia a relaxu.

Aké sú možnosti čerpania benefitov v Edenred Benefity Café?

Benefity možno čerpať prostredníctvom elektronických poukážok e-Ticket®, papierových poukážok Ticket Restaurant®, Edenred poukážok Darčeky a Edenred poukážok Služby, pomocou online platieb v e-shopoch partnerov spoločnosti Edenred alebo platbou kartou Ticket Restaurant® alebo Edenred Dovolenka.

Čo máam urobiť, ak chcem Edenred Benefity Café pre našu spoločnosť?

Stačí, ak nás kontaktujete na telefónnom čísle 02/50 707 232 alebo e-mailom cafeteria-sk@edenred.com.

Môžem mať Edenred Benefity Café v korporátnom dizajne?

Vzhľad aplikácie si môžete personalizovať nielen svojím logom, ale napríklad aj farbami svojej spoločnosti či konkrétnou fotografiou na úvodnej stránke.

Čo v prípade, ak administrátor či zamestnanci budú mať nejaký problém?

V prípade potreby sme vám a vašim zamestnancom k dispozícii v pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod. na telefónnom čísle 02/5070 7232 alebo na e-maile cafeteria-sk@edenred.com.

Aké výhody má váš systém z pohľadu komunikácie so zamestnancami? Umožňuje systém napr. zasielať hromadné automatické e-maily pri rôznych akciách alebo príležitostiach?

Platformu Edenred Benefity Café je možné využívať ako efektívny nástroj internej komunikácie. Edenred Benefity Café umožňuje interaktívnu personalizovanú komunikáciu prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Zamestnávateľ môže využívať systém tzv. EVENT MESSAGES (v prípade, ak nastane určitá udalosť, zrealizuje sa komunikačná aktivita) alebo GROUP MESSAGES (využíva sa na komunikáciu propagačných či informačných aktivít pre vybranú skupinu členov).

Je možné poskytnúť na niektoré benefity akciu alebo zľavu?

S našimi partnermi sa priebežne snažíme dohodovať rôzne akcie a zľavy pre zamestnancov našich zákazníkov. O všetkých takýchto možnostiach klientov informujeme.

Aké štatistiky čerpania benefitov budem zo systému dostávať?

Zo systému je možné generovať ľubovoľné reporty podľa individuálnych potrieb každej spoločnosti. Patria medzi ne napríklad prehľady čerpania benefitov za určité obdobie, prehľad čerpania podľa definovaných skupín benefitov, zamestnancov, nákladových stredísk a pod. Výstupné reporty a štatistiky sa budú odvíjať aj od toho, aké údaje sa budú pri jednotlivých zamestnancoch v systéme evidovať. Súčasťou mesačného vyúčtovania je taktiež detailný prehľad o tom, ktorý zamestnanec čerpal aký benefit, v akej hodnote, u ktorého poskytovateľa, z ktorého nákladového strediska a pod.

Kto bude spravovať celý systém (napr. aktualizovať zoznam zamestnancov v systéme, priraďovať body, robiť zmeny, pridávať benefity atď.)?

Systém spravuje administrátor Edenred Slovakia na základe reportov, ktoré dostáva od pracovníkov oddelenia ľudských zdrojov klienta.

Čo sa stane s bodmi, ktoré si zamestnanec nevyčerpá?

Záleží na rozhodnutí klienta. Klientom ponúkame dve možnosti. Prvou je, že zamestnanci musia vyčerpať body do konca kalendárneho roka, inak im prepadnú. Druhou možnosťou je, že body nemajú časovo obmedzenú platnosť, zamestnanci si ich teda môžu vyčerpať kedykoľvek.

Ako často môžem svojim zamestnancom prideliť body?

Body je možné zamestnancom prideľovať podľa potreby – buď individuálne konkrétnemu zamestnancovi, alebo viacerým zamestnancom naraz.

Je možné poskytnúť rôznym zamestnancom rôzne benefity podľa organizačnej štruktúry? Môžem medzi nimi diferencovať a prideliť im rôzne počty bodov alebo rôzne druhy benefitov?

Rôznym skupinám zamestnancov je možné poskytovať rôzne body, ako aj rôzne benefity. Znamená to, že zamestnanci uvidia na svojom benefitovom účte iba tie benefity, na ktoré majú nárok. Body zamestnancom prideľujeme podľa podkladov, ktoré nám zašle pracovník oddelenia ľudských zdrojov klienta, to znamená, že každý zamestnanec môže mať rozdielny počet bodov.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás.

Kontakty
Všetky práva vyhradené © Edenred Slovensko
searchenvelope-ophone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram